Creșa Eforie

Atribuții
  • să acorde servicii de îngrijire şi supraveghere a copiilor cu vârste cuprinse între un an şi 3 ani ;
  • să dezvolte un program de educaţie timpurie adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţile copiilor cu vârste cuprinse între un an şi 3 ani;
  • să supravegheze, să menţină starea de sănătate şi de igiena a copiilor şi să acorde primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
  • să asigure nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
  • să colaboreze cu familiile copiilor care frecventează creşa şi să realizeze o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali în vederea respectării interesului copilului ;
  • să ofere consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
  • să asigure baza tehnico-materiala necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilitaţilor copiilor .
Sari la conținut