Acte necesare pentru

Înscrierea copilului la creșă

Pentru înscrierea copilului în creșă, pentru anul școlar septembrie 2022- iulie 2023, sunt obligatorii următoarele documente:

-cererea de înscriere tip;

-copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Orașul Eforie;

-copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;

-adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;

-adeverință de la unitatea Gradinita  program prelungit Albatros Eforie Sud pentru frații care frecventează aceasta gradinita din aceeasi incinta

-pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;

-pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;

-declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Fiecare cerere de înscriere în creșă, după verificarea documentelor din dosarul de înscriere, primește un punctaj, în urma aplicării criteriilor de departajare.

 

CRITERII DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CREȘA ORAȘ EFORIE 

Nr.crt. Criterii de departajare Punctaj acordat
1. Domiciliul stabil al/a părinților/părintelui/reprezentantului legal să fie în orașul Eforie. 30 puncte
2. Părinte cu viză de flotant :
mai puțin de 4 luni 15 p
între 4-12 luni 25 p
peste 1 an 30 p
3. Adeverință de la locul de muncă al părinților/reprezentantului legal 10puncte/părinte
4. Raport de muncă suspendat / Concediu de îngrijire al copilului 5 puncte
5. Adeverință eliberată de la unitatea de învățământ la zi, frecventată de mama, după caz 5 puncte
6. Părinte unic cu raport de muncă 20 puncte
7. Părinte unic cu raport de muncă suspendat/ concediu de îngrijire al copilului 15 puncte
8. Cazuri sociale (se va atașa Ancheta social întocmită de SPAS) 10 puncte
9. Frați sau surori care frecventează deja creșa sau grădinița din aceeași clădire cu creșa (se va atașa o adeverință de la grădiniță) 5 puncte

*În cazul în care două sau mai multe dosare primesc același număr de puncte, se va lua în considerare ordinea în care au fost depuse cererile de înscriere, conform numărului de înregistrare.

 Director,

Alice Racoviță

 

Sari la conținut