Politică Confidențialitate
1. Prezentare Generală

Pentru că înțelegem importanța păstrării confidențialității cu privire la protecția datelor dumneavoastră, dar și a informării corecte, Creșa Eforie în conformitate cu reglementările legale în vigoare, publică prezenta Politică de confidențialitate.

2. Ce date personale colectăm

Colectăm o serie de date personale doar pentru scopuri legitime și definite clar, ce stau la baza activității și comunicării noastre cu dvs, iar prelucrarea lor se întemeiază întotdeauna pe baza consimțământul dvs explicit pentru fiecare situație în parte, după cum urmează:

I. DATE ANONIMIZATE ȘI STATISTICE
Conținutul site-uluicresaeforie.ro are caracter informativ, iar accesarea sa NU presupune colectarea de date personale, ci doar de date anonimizate și statistice astfel:

 • Date statistice și anonimizate despre accesarea și performanța website-ului
  • Ex: câți vizitatori, ce browser, de pe ce tip de dispozitiv – prin Google Analytics.
  • Nu folosim servicii prin care putem identifica utilizatorul (adresă ip, etc.)
  • Colectăm date statistice și anonimizate despre performanța website-ului
   (Ex: cât de repede se încarcă – prin Google Analytics)
 • Date anonimizate despre căutările în site – prin Google Addwords
  • Termeni căutați des (vedem interesul oamenilor pe anumite subiecte)
  • Locațiile populare din care se fac căutări (pentru a putea să optimizăm viteza de căutare pentru regiunile populare)
  • Termeni populari, dar fără rezultate (putem sinonimiza acolo unde e cazul, anumiți termeni. ex: dacă se caută des “creșe” dar nu avem rezultate, putem sinonimiza cu “antepreșcolar”)

II. DATE PSEUDO-ANONIMIZATE

Accesarea, interacțiunea și navigarea utilizatorilor pe site-ul cresaeforie.ro presupune prelucrarea, validarea și procesarea unor date pseudonimizate (adică nu verificăm sau nu e relevant dacă datele cu caracter personal sunt reale), obținute prin:

 • Formularul de contact
  • Stocăm conținutul cererile trimise prin formularul de contact de pe site-ul cresaeforie.ro ca să vedem ce mesaje ne transmit vizitatorii acestui site
  • Stocăm adresa de email (reală sau invalidă) folosită prin completarea formularului de contact pentru a putea răspunde utilizatorilor care ne contactează, dacă nu este indicată o altă modalitate de contact
 • Abonarea la Newsletter
  • Nu trimitem informații prin Newslatter.
 • Comentarii pe blog
  • Nu stocăm comentarii pe blog.

III. DATE CU CARACTER PERSONALDatele cu caracter personal stocate și afișate se pot referi la listele de copii admiși să frecventeze creșele, în urma procedurii de înscriere a copiilor la creșe. Ele contin exclusiv nume/prenume copil, fără alte date de identificare, în vederea informării rapide și eficiente a părinților care și-au dat acordul pentru publicare la depunerea dosarelor de înscriere.

3. Care sunt drepturile dvs. asupra datelor personale

În calitate de operator de date personale, Creșa Eforie are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile GDPR și anume:

 • Dreptul de informare și acces la date cu caracter personal
  • Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm.
 • Dreptul la rectificare
  • Dacă datele dvs. personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le corectăm sau să le modificăm.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
  • Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal în caz că datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea sau pur și simplu nu mai doriți să vă aflați în baza noastră de date
 • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor
  • Puteți să vă opuneți folosirii datelor dvs. personale sau la cu posibilitate de dezabonare, anulare sau revocare a calității dobândite prin înregistrare
 • Dreptul la portabilitatea datelor
  • Aveți dreptul să ne solicitați să vă punem la dispoziție datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dvs, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la a vă opune proceselor automatizate
  • În unele situații folosim sisteme automate de luare a deciziilor pe baza informațiilor dvs. cu caracter personal, dacă ne-ați dat acordul în acest sens. Aveți dreptul de a vă opune la astfel de decizii automate și să solicitați ca decizia să fie luată de o persoană.
 • Dreptul de a depune plângere
  • Puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la adresa de e-mail gdpr@itccs.ro și / sau la adresa poștală: str. Ierbei, nr. 2, intrarea 158, ap. 17.

4. Ce facem cu datele dvs personale

Scopurile generale ale colectării de date personale au în vedere scopuri legitime explicate direct precum:

 • Îmbunătățirea și dezvoltarea serviciilor cresaeforie.ro
  • Analizăm modul în care folosiți produsele și serviciile noastre ca să vă înțelegem mai bine și observăm ce putem îmbunătăți
5. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Datele cu caracter personal menționate (liste copii admiși creșe) vor fi active pe site timp de 30 de zile de la încheierea procedurii de înscriere, după care vor fi șterse.

6. Ce obligații avem în prelucrarea și colectarea de date personale

În calitate de operator de date personale, cresaeforie.ro are obligația legală de a asigura:

 • Stocarea sau transferarea datelor personale doar în cadrul Uniunii Europene
  • sau exclusiv către furnizorii de servicii din SUA certificați în cadrul EU-US Privacy Shield.
 • Inventarierea datele cu caracter personal și colaborarea exclusivă cu furnizorii de servicii respectă la rândul lor rigorile GDPR.
 • Păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare a datelor personale
  • În conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Creșa Eforie  are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularulelor de înregistrare disponibile pe site-ul cresaeforie.ro
 • Securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal
  • Creșa Eforie va depune toate eforturile pentru a asigura utilizarea formularului de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
  • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a web site-ului sau a formularelor de înscriere și contact, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, Creșa Eforie își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site precum formulare, cât și la pagina web cresaeforie.ro
 • Stabilirea procedurii de notificare a autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal
7. Termeni și Condiții Generale ale Politicii de Confidențialitate
 • Scopul Politicii de Confidențialitate este de a informa, defini și reglementa condițiile de utilizare a acestui site în conformitate cu  Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
 • Accesul la website-ul cresaeforie.ro, a conținutului său și a formularelor de înregistrare este disponibil 24h/zi, 7 zile/săptămână, excepție fiind doar atunci când sunt lucrări de întreținere sau de actualizare ale site-ului cresaeforie.ro.
 • Creșa Eforie va depune toate eforturile pentru a asigura accesibilitatea site-ului precum și utilizarea formularelor care presupun colectarea și prelucrarea de date personale de către utilizatori în condiții maximă securitate și confidențialitate.
 • În caz de folosire abuzivă sau neautorizată a website-ului sau a formularelor de înscriere și contact, precum și de nerespectare a oricăror obligații prezentate aici, Creșa Eforie își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau anula, fără preaviz, accesul anumitor utilizatori la anumite secțiuni din site precum formulare, cât și la pagina web cresaeforie.ro.
 • Întregul conținut al platformei electronice Creșa Eforie sunt proprietatea Creșei Eforie, fiind protejate conform Legii drepturilor de autor și Legilor privind dreptul de proprietate intelectuală.
 • Creșa Eforie garantează utilizatorilor acces limitat, în interes personal, la website și la formularele electronice de înscriere, abonare și contact și nu le conferă dreptul de a reproduce, de a copia, de a vinde sau a exploata site-ul, formularele sau conținutul în orice manieră, în scopuri comerciale, contrare intereselor Creșei Eforie.
 • Orice încercare de a accesa conținutul website-ului sau a formularelor din site, sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează acesta va fi considerată o tentativă de fraudare și va pune în mișcare cercetarea independentă, civilă sau penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt, în funcție de gravitatea faptei.
 • În conformitate cu GDPR 2016/679 și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Creșa Eforie are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate acele date personale pe care utilizatorii le furnizează cu ocazia accesării și completării formularelor de înregistrare a datelor disponibile pe site-ul cresaeforie.ro
 • Drepturile și obligațiile părților, menționate în prezentul act, precum și toate efectele juridice pe care acest le produce sunt guvernate de legea română.
 • Orice litigiu care are ca obiect o dispută apărută în legătură cu acești termeni și condiții urmează a fi soluționat de instanțele competente de drept comun. Alegerea competenței este în favoarea ambelor părți.
 • Creșa Eforie își rezervă dreptul de a actualiza termenii și condițiile cu notificarea prealabilă a persoanelor care și-au acordat consimțământul asupra prevederilor detaliate în acest document.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate.

Sari la conținut