Rezultatul probei scrise/interviului

– Rezultatul probei scrise/interviului. Concursul de recrutare organizat pentru postul contractual vacant de îngrijitor din cadrul Creșei Oraș Eforie

Având în vedere prevederile art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs încheie prezentul proces verbal privind rezultatul probei scrise.

Nr crt. Numărul de înscriere al candidatului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctajul final al concursului Rezultat final
1 74 51,66 pct 98,33 pct 74,99 pct ADMIS
2 70 56,66 pct 65,00pct 60,83 pct RESPINS

În urma concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor candidata cu numărul de înscriere a dosarului 74, a fost declarată admisă.

În termen de 15 zile calendaristice de la afișarea rezultatelor, candidata este obligată să se prezinte la post.

Afișat astăzi, 23.05.2022.

Secretar al comisiei de concurs : Gheorghiță Mihaela Daniela

Sari la conținut