Rezultatul probei scrise al Concursului organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor

Având în vedere prevederile art. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs încheie prezentul proces verbal privind rezultatul probei scrise.

Nr.Crt. Numărul de înscriere al candidatului Punctaj probă scrisă Rezultatul probei scrise
1. 70 / 29.04.2022 56,66 pct ADMIS
2. 74 / 04.05.2022 51,66 pct ADMIS
3. 76 / 09.05.2022 30 pct RESPINS

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație in termen de o zi lucrătoare de la data afișării, conform art.31 din HG Nr. 286/2011.

Candidații declarați admiși se vor prezenta vineri, 20.05.2022, ora 11 la sediul Creșei Oraș Eforie, str. Negru Vodă nr. 96, Eforie Sud.

Afișat astăzi, 19.05.2022, ora 10, la sediul Creșei Eforie.

Secretar al comisiei de concurs : Gheorghiță Mihaela Daniela

Sari la conținut