Proces verbal de selecție dosare de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea postului de îngrijitor

Având în vedere prevederile art. 19, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 Privind regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar corespunzător funcțiilor contractuale, comisia de concurs încheie prezentul proces verbal privind selecția dosarelor depuse pentru concurs.

S-au depus un număr de 3 (trei) dosare. Analizând dosarele , comisia a constatat următoarele:

Nr.Crt. Număr de înregistare Observații Rezultatul selecției dosarelor
1. 70 / 29.04.2022 Admis
2. 74 / 04.05.2022 Admis
3. 76 / 09.05.2022 Admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă la data de 18.05.2022, ora 10. la sediul Creșei Oraș Eforie, str. Negru Vodă nr. 96, Eforie Sud.

Toți candidații declarați admiși se vor prezenta la examen cu actul de identitate în original.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație in termen de 24 ore de la afișare, conform art.31 din HG NR 28612011 și se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, d-na Gheorghiță Mihaela Daniela – economist la Creșa Oraș Eforie.

Secretar: Gheorghiță Mihaela Daniela- Economist la Creșa Oraș Eforie

Sari la conținut